top of page

fre 14 juni

|

Laval

Padeldag för den nordiska gemenskapen! (NYTT DATUM - FREDAG DEN 14 JUNI 2024)

Svenska klubben tillsammans med vår medlem Paul Mattsson och Padel Montreal bjuder in till en kväll av spel och gemenskap.

Anmälan är stängd
Se andra evenemang
Padeldag för den nordiska gemenskapen! (NYTT DATUM - FREDAG DEN 14 JUNI 2024)
Padeldag för den nordiska gemenskapen! (NYTT DATUM - FREDAG DEN 14 JUNI 2024)

Tid och plats

14 juni 2024 19:00

Laval, 3002 Av. Jacques-Bureau, Laval, QC H7P 4J7, Kanada

Om evenemanget

Och ja, varför inte? Låt oss samlas och ha kul som den gemenskap vi är, göra det vi älskar och hålla oss aktiva! En dag utomhus, prova på en ny sport som är rolig, stimulerande och inkluderande!

Vad är padel?

Padel är en racketsport som har funnits ett tag på många platser i världen men som nu snabbt vinner popularitet i Nordamerika (se upp för pickleball!). Det borde inte behövas någon introduktion i Sverige och Finland, eftersom sporten har blivit enormt populär sedan pandemin. Det kan beskrivas som en dubbeltennismatch med en twist av squash, eftersom banans gränser består av glasväggar som bollen kan spelas ifrån. Racketarna är också annorlunda. Ta en titt på padel på professionell nivå:

https://www.youtube.com/watch?v=GzBw0T9-KAU

Varför padel?

Padel är en racketsport som är mycket nybörjarvänlig, vilket gör det möjligt att börja ha kul direkt från start. Detta gör det också tillgängligt för människor i alla åldrar. Samtidigt tillför väggarna många dimensioner till spelet, vilket ger utmaning och stimulans till mer erfarna spelare. Precis som tennis kan padel erbjuda en livstid av utveckling och njutning, med en stark social komponent. Människor som spelar padel gör det för att njuta av tid med sina vänner lika mycket som de gör det för att hålla sig aktiva och i form.

När? Vid vilken tid?

Fredag den 14 juni på kvällen från och med kl. 17. Den exakta varaktigheten bestäms när anmälningarna är stängda och vi kan fastställa det exakta schemat, men om full kapacitet nås bör det pågå till omkring kl. 23.

Var?

På Prestige Padel Club, belägen inuti Tomahawk Club.

Adress: 3002 Av. Jacques-Bureau, Laval, QC H7P 4J7 (bakom Costco i Laval precis vid korsningen av 15 och 440).

Aktiviteter:

1. INTRO TILL PADEL FÖR BARN! Idealisk för åldrarna 9-14, eller beroende på erfarenhet av racketsport.

2. AKTIVITETER FÖR NYBÖRJARE! Ostrukturerat spel till att börja med, grupplektioner för nybörjare, lite vänskaplig tävling för nybörjare.

3. AKTIVITETER FÖR ERFARNA RACKETSSPELARE! Grupplektion för medelavancerade, liten vänskaplig tävling för medelavancerade.

Pris / person: $30

Par: $25 / person

Barn: $15

ANMÄL DIG HÄR!

https://forms.gle/LRbZEAPZAhfTrR7z8

För att bekräfta måste du skicka din interac-betalning till info@prestigepadel.ca

Ange namnet på varje deltagare plus beräkningen för din totala överföring (om du tar med barn eller använder parpriset).

**Anmälningarna stänger söndag den 9 juni vid midnatt. Vi kommer sedan att meddela det slutliga schemat under veckan.

UTRUSTNING

Vi inkluderar racketar och bollar. De som har egna racketar är välkomna att ta med dem.

MAT & DRYCK

Vi kommer att ha mat och dryck till försäljning! Drycker kommer att vara öl, sportdrycker, vatten och kanske läsk. Vi kommer att ha en grill för att göra hamburgare och korv :)

AVBOKNING & REGN POLICY

• Avbokningar: Biljettreturer är möjliga fram till sista anmälningsdagen (9 juni), efter det ges ingen återbetalning.

• Regn: Montreals väderprognos är mycket osäker. Helst kommer vi att hålla evenemanget och endast avboka 2 timmar före evenemanget om prognosen fortsätter att visa 75% eller mer chans för regn. Om vi måste ställa in på grund av regn kommer vi att flytta evenemanget till fredag den 21 juni. Om det börjar regna under evenemanget kommer vi att stoppa och slutföra resten av evenemanget fredag den 21 juni vid samma tid. Om det har regnat innan och du vill veta förhållandena på banan, kommer vi att bestämma 2 timmar före evenemanget om banorna är spelbara och om vi behöver flytta datumet. Du kommer att bli informerad via e-post.

Paul Mattsson

www.prestigepadel.ca

Instagram

Facebook

Linkedin

Et oui, why not? Let's get together and have fun as the community we are doing what we love, staying active! A day outside, trying out a new sport which is fun, stimulating and inclusive!

What is Padel?

Padel is a racket sport that has been around for a while in many places of the world but is now quickly gaining popularity in North America (watch out pickleball!). It should need no introduction in Sweden and Finland, as it has gained immense popularity since the pandemic.

It can be described as a game of doubles tennis with a twist of squash, as the court perimeters consist of glass walls from which the ball can be played. The rackets are also different. Take a look at some professional level padel:

https://www.youtube.com/watch?v=GzBw0T9-KAU

Why Padel?

Padel is a racket sport which is very beginner friendly, making it possible to start enjoying yourself right from the start. This also makes it accessible to people of all ages. At the same time, the walls add many dimensions to the game, adding challenge and stimulation to more proficient players. Just like tennis, Padel can offer a lifetime of development and enjoyment, with a strong social element. People who play padel do it to enjoy time with their friends as much as they do it to stay active and in shape.

When? At What time?

Friday June 14 in the evening as of 5pm.

Exact duration will be determined once sign ups are closed and we can determine the exact  schedule, but if full capacity is reached, it should last until about 11pm.

Where?

At the Prestige Padel Club, located inside the Tomahawk Club.

Address: 3002 Av. Jacques-Bureau, Laval, QC H7P 4J7 (behind the Costco of Laval just off the intersection of the 15 and 440).

Activities:

  1. KIDS INTRO TO PADEL! . Ideal for ages 9-14, or depending      on racket sports experience.
  2. ACTIVITIES FOR BEGINNERS!Unstructured play to start, group      lessons for beginners, a little friendly competition for beginners.
  3. ACTIVITIES FOR EXPERIENCED RACKET PLAYERS!Intermediate group lesson, small      intermediate friendly competition.

Prix / personne: $30

Couples: $25 / personne

Enfants: $15

SIGN UP HERE!

https://forms.gle/LRbZEAPZAhfTrR7z8

To confirm you must send your interac payment to info@prestigepadel.ca

Please indicate name of each participant plus the calculation for your total transfer (if bringing kids or using couples price)

**Sign ups close Sunday June 9th at midnight  We will then announce the final schedule during the week.

EQUIPMENT

We will include the rackets and balls. Those who have rackets are welcome to bring them.

FOOD & DRINKS

We'll have food and drinks for sale! Drinks will be beer, sports drinks, water and maybe sodas. We'll have a grill to make burgers and sausages :)

CANCELLATION & RAIN POLICY

· Cancellations: Ticket returns are possible until the sign up deadline (June 9) after that no reimbursement will be given.

· Rain: Montreal weather forecast is very imprecise. Ideally we'll hold the event and only cancel 2 hours before event time if the forecast continues to show 75% or more chances of rain. If we need to cancel due to rain we will reschedule to Friday June 21st. If it starts raining during the event we will stop and complete the rest of the event on Friday June 21st at the same time. If it has rained before and you want to know the conditions of the court, We will determine 2 hours before the event if courts will be playable and we need to reschedule the date. You will be informed by email.

Paul Mattsson

www.prestigepadel.ca

Instagram

Facebook

Linkedin

Dela detta evenemang

Event Info: Events
bottom of page