top of page

Gult & Blått

Gult & Blått, Svenska klubben i Montreals medlemstidning, utkommer med fyra nummer varje år. Ordinarie utgivningsdatum är den 15:e i följande månader: februari, maj, september och november.

Gult & Blått är som sagt medlemmarnas tidning. Därför har just du stora möjligheter att påverka innehållet i tidningen. Skriv något! Det behöver inte vara långt och märkvärdigt. Skicka in tidningsurklipp, roliga historier, restaurangtips, insändare, filmrecensioner, tips på webbsidor... alla bidrag är välkomna!

Material till tidningen ska vara redaktionen tillhanda senast den sista i månaden innan utgivning (d.v.s. 31 januari, 30 april, 31 augusti och 31 oktober).

Redaktören förbehåller sig rätten att korta ner, alternativt redigera, inkomna bidrag.

Gult & blått

Här är länken till alla Gult och blått som har publiserats digitalt på https://issuu.com/svenskaklubbenimontreal

Vill du annonsera?

Annonspriser
Annonser i Gult&Blått ska vara tidningen tillhanda senast sista materialdag för respektive nummer.

Annonsformat
Annonser tillsända tidningen skall helst vara i ett av följande format:
.pdf, .jpg, .tiff, .bmp, png. Annat format kan tas emot vid ren textannons.

Annonspriser
Följande priser gäller för ett införande. 

40 $ CAD

 1/1 Helsida

Bredd mm = 110
Höjd mm = 170

25 $ CAD

1/2 Liggande

Bredd mm = 110
Höjd mm = 83

25 $ CAD

1/2 Stående

Bredd mm = 53
Höjd mm = 170

20 $ CAD

1/3 Liggande

Bredd mm = 110
Höjd mm = 54

15 $ CAD

1/4 Stående

Bredd mm = 53
Höjd mm = 83

Betalning
Annonser betalas med check eller interact betalning till Svenska klubben.

Rabatter
Rabatter för införande av annons i flera upplagor av tidningen.
Rabatten avgår från totalpriset.
2 upplagor -10 %
3 upplagor -15 %
4 upplagor -20 %

Vill du annonsera
bottom of page